Medarbetare
Uppdaterades kl. 13:42 29 April 2015

Här finns kontaktuppgifter till församlingens personal. Skicka sms till 0766-499 xxx. Byt ut xxx mot slutsiffrorna nedan. 

Präster
Mikael Nordblom, komminister

E-post: mikael.nordblom@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 011

Per-Martin Andersson, Komminister

E-post: permartin.andersson@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 021

Manilla Bergström, Kyrkoherde

E-post: manilla.bergstrom@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 001Diakoner
Ingela Fransson, Diakon

E-post: ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 031

Ulrika L Andersson, Diakon i Älvängen

E-post: ulrika.l.andersson@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303444022

Ingemar Carlsson, Diakoniassistent

E-post: ingemar.carlsson@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 012

Jane Lindberg, Diakoniassistent

E-post: jane.lindberg@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 002Musiker
Sabina Nilsson, Organist

E-post: sabina.nilsson@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 032

Karin Fryxelius, Kantor

E-post: karin.fryxelius@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444023

Föräldraledig

Kristian Bredin, Vik. Kyrkomusiker
E-post: kristian.bredin@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444016

Malin Lindgren, Kantor

E-post: malin.h.lindgren@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 013Pedagoger/assistenter
Ann Åström, Församlingsassistent

E-post: ann.astrom@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 024

Pernilla Olausson, Församlingsassistent

E-post: pernilla.olausson@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 037

Johanna Åström, Barnledare
E-post: johanna.astrom@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 026

Lennart Johansson, Församlingsassistent

E-post: lennart.j.johansson@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 025

Marianne Vedin, församlingspedagog

E-post: marianne.vedin@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 014Adm. personal
Dan Oltéus, Förvaltningsassistent

E-post: dan.olteus@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 004

Kicki Jonsson, Församlingshemsvärdinna

E-post: kicki.jonsson@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 038

Nils Lyckander, Informationsassistent

E-post: nils.lyckander@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 003Kyrkogårdspersonal
Tony Karlsson, Kyrkogårds- o. fastighetschef

E-post: tony.karlsson@svenskakyrkan.se
Telefon: 0303-444 005

Tony Hedin, Kyrkogårdsvaktmästare

Telefon: 0766-499 043

Johan Fransson, Kyrkogårdsvaktmästare
Telefon: 076-649 90 45

Fredrik Lundgren, Kyrkogårdsvaktmästare (Säsong)

E-post: fredrik.lundgren@svenskakyrkan.se
Telefon: 0739-474 018Förtroendevalda
Kurt Nielsen, Kyrkofullmäktiges ordförande

E-post: kurt.nielsen@svenskakyrkan.se
Telefon: 0705-332 243Övriga
Ann-Sofie Klevheden, Kyrkvaktmästare
E-post: aklevhed@gmail.com
Telefon: 0704680934

Josefin Evaldsson, Söndagsvaktmästare
E-post: josefin.evaldsson@hotmail.com

Starrkärr - Kilanda församling
Producerad av Mild Media