Kyrkor och församlingshem
Uppdaterades kl. 08:52 17 November 2016

Hitta hit!

I församlingen finns fyra kyrkor med skiftande karaktärer. Kilanda kyrka är den äldsta, ursprungligen från medeltiden och Nols kyrka är den yngsta invigd 1987. I Starrkärr finns också ett begravningskapell.

I församlingshemmen sker mycket av de aktiviteter som församlingen anordnar.

Församlingsexpeditionen finns i Älvängen och inryms i det gamla bankhuset mitt i samhället.


Starrkärrs kyrka

Starrkärrs kapell

Starrkärrs församlingshem

Karta

Nuvarande kyrka är byggd i nyklassicistisk stil. Senaste renoveringen/ombyggnaden skedde år 2000, då kyrkan målades om invändigt, golvet slipades och oljades, koret utökades och en invändig trappa byggdes från läktaren. Dessutom byggdes ett barnrum, vaktmästarutrymmen och en toalett under läktare.

Kyrkorummet rymmer 150 personer.

Karta

Begravningskapell som lämpar sig för mindre sällskap. Kapellet används även som lokal vid borgerliga begravningar.

Lokalen rymmer 45 personer.

Karta

Den före detta prästgården är idag ett hus med många aktiviteter, barnverksamhet, caféverksamhet och minnesstunder är bara några av de verksamheter som samsas i huset. Här har också tre av församlingens medarbetare sin arbetsplatser.

Samlingssalen rymmer 60 personer.

Telefonnummer till köket: 
0303-444 039.

 

Kilanda kyrka

Kilanda församlingshem 

Nols kyrka

Karta

Mindre stenkyrka från 1200-talet som byggdes ut 1703 med ett kor i sten som ersatte det äldre i trä. Vid renoveringar i mitten av nittonhundratalet återställdes kyrkan till 1700-talskaraktär.

Kyrkan rymmer 80 personer.

Karta

Enkelt församlingshem strax bredvid kyrkan. Här finns samlingslokal och fullt utrustat kök.

Lokalen rymmer 40 personer.

Karta

Kyrkan uppfördes 1987 med Nols gamla missionshus som stomme. 

Här finns förutom kyrksal, samlingssal och fullt utrustat kök även lokaler för barnverksamhet. I lokalerna har också fyra av församlingens medarbetare sina arbetsplatser.

Kyrkorummet rymmer 100 personer. Samlingssal och källarvåning (barnlokaler) rymmer 60 personer vardera.

Telefonnummer till köket:
0303-444 019.

Älvängens blå kyrka

Församlingsexpedition

 

 

Karta 

Älvängens kyrka uppfördes 1970 är en så kallad vandringskyrka, som var tänkt att kunna flyttas när behov uppstod. Efter en rad om- och tillbyggnationer har kyrkan dock blivit permanent. 

För att särskilja kyrkan åt från de andra kyrkorna i Älvängen benämnd kyrkan Älvängens Blå kyrka.

Här finns förutom kyrksal, samlingssal och fullt utrustat kök även lokaler för barnverksamhet. I lokalerna har också åtta av församlingens medarbetare sina arbetsplatser.

Telefonnummer till köket:
0303-444 029.

Karta

Expeditionen är inrymd i det gamla bankhuset mitt i Älvängen. Här har två av församlingens medarbetare sina arbetsplatser.

Telefonnummer till expeditionen: 0303-444 000.

 

 

 

 

 

 
Starrkärr - Kilanda församling
Producerad av Mild Media