Kantorsvikariat
Uppdaterades kl. 08:26 26 Januari 2015

Här hittar du mer information om de tjänster som är vakanta för tillfället.


Vikarierande Kantor/Församlingsmusiker
1/4 – 31/12 (100%)

till Älvängens Blå kyrka i Starrkärr-Kilanda församling.

Ansökt senast 23 januari!

Starrkärr-Kilanda församling ligger i en expansiv del av Ale kommun mitt emellan Göteborg och Trollhättan. Centralorterna Älvängen och Nol nås med tåg på 30 minuter.
I församlingen bor det knappt 11500 personer.


Vår församlingsmusiker väntar barn och när barnet kommer behöver vi en vikarie. Kanske Du är den vi söker och ber om, och som vill vara en del i vår gemenskap i Älvängen!
Vi söker dig som har en bred musikalisk bas och som vill arbeta som musiker med gudstjänsten i centrum. Viktigaste arbetsuppgiften blir förstås att musikaliskt leda söndagens gudstjänst i Älvängens kyrka, ofta tillsammans med unga musiker och sångare. Det blir din uppgift att fortsätta att rekrytera och stötta ungdomar till att bidra musikaliskt i församlingen. Därför kommer det också höra till dina arbets­uppgifter att regelbundet vara med som ledare i ungdomsgruppen. Även i konfirmandarbetet har du en viktig roll. En annan betydelsefull arbetsuppgift blir att ta över arbetet med den befintliga gospelkören. Barnkör och musikelever är också viktiga arbetsuppgifter. Självklart kommer du också att få spela på förrättningar i församlingens olika kyrkor.
Som musiker i Älvängens distrikt arbetar du nära oss andra i distriktsteamet som också består av två församlingsassistenter, en diakon och en präst.  Du kommer att möta en engagerad gudstjänstfirande församling med människor i alla åldrar. I församlingen finns dessutom en rad andra medarbetare, ideella och anställda, i de olika distrikten bl.a. två kyrkomusiker.
Att du är väl förtrogen med olika musikstilar och spelar såväl piano som orgel är en förutsättning för att komma ifråga för tjänsten. Vi lägger också stor vikt vid den personliga lämpligheten, förmågan att entusiasmera frivilliga medarbetare och körmedlemmar samt glädjen i att få förmedla evangeliet om Jesus.
Älvängens kyrka ligger i Göta älvdalen, ca 3 mil norr om Göteborg, i Ale kommun. Det finns goda pendeltågförbindelser till Göteborg men körkort och tillgång till bil underlättar.
 
Vi vill ha din ansökan senast 23 januari.

Skicka till: Starrkärr-Kilanda församling, Box 83, 446 22 Älvängen

Ta gärna kontakt med distriktspräst Per-Martin Andersson, tel. 0303-444 021 eller
kyrkoherde Björn Nilsson tel. 0303-444 001 eller ordinarie kyrkomusiker Karin Fryxelius 0303-444 023

Facklig företrädare för kyrkomusikernas riksförbund: Ingela Sjögren tel. 031-795 62 05.
Starrkärr - Kilanda församling
Producerad av Mild Media