Lägerschema
Uppdaterades kl. 21:24 14 Februari 2016

 

Söndag 14 februari

9.15 Avresa Älvängen

9.30 Avresa Nol

ca 12 Ankomst – vi ställer vår packning i Bäckasalen

12.30 Mat

Vi får våra rum efter maten

14.00 Stretch (…men ändå vara sig själv) i Bäckasalen

Sedan fortsätter med prat om annat under eftermiddagen

…sedan blir det nog en stund med fritid också

16.45 Mat

17.30 Vi får besök av Per-Eive Berndtsson - Bäckasalen

19.00 Kiosken i receptionen är öppen en stund

19.30 Lära känna-kväll

21.00 Kvällsfika

22.15 Aftonbön i kyrkan

 

 

Måndag 15 februari

8.00 Väckning

8.30 Frukost

9.30 Morgonbön i Bäckasalen

10.00 Smågrupper – Lek (Mysstugan), Bibel (Kyrkan), Steg 2 (Bäckasalen)

13.00 Mat

Frivilliga fritidsaktiviteter

16.20 Bibelläsning under ledning av dagens bibelgrupp – samling i Bäcksalen

17.00 Mat

18.00 Steg 2 leder workshops för steg 1 – samling i Bäcksalen

20.00 Lek under ledning av dagens lekgrupp

21.30 Kvällsfika

22.00 Aftonbön i kyrkan

 

 

Tisdag 16 februari

8.00 Väckning

8.30 Frukost

9.30 Morgonbön i Bäckasalen

10.00 Smågrupper – Lek (Mysstugan), Bibel (Kyrkan), Steg 2 (Bäckasalen)

13.00 Mat

Frivilliga fritidsaktiviteter

16.20 Bibelläsning under ledning av dagens bibelgrupp

17.00 Mat

18.00 Bibel-jeopardy – samling i Bäcksalen

20.00 Lek under ledning av dagens lekgrupp

21.30 Kvällsfika

22.00 Aftonbön i kyrkan

 

 

Onsdag 17 februari

8.00 Väckning

8.30 Frukost

9.30 Morgonbön i kyrkan

10.00 Smågrupper – Andakt (Kyrkan), Steg 2 (Bäckasalen)

13.00 Mat

Frivilliga fritidsaktiviteter

16.00 Fika – EXTRA eftersom det blir mat lite senare än vanligt

17.30 Festkväll (Maskerad!) som börjar med lite mingel och sedan god mat (kl 18.30) och trevligheter – ”Öppen scen”

ca 21.00 Badtunnor

22.30 Aftonbön under ledning av steg 1

 

 

Torsdag 18 februari

8.00 Väckning

8.30 Frukost

9.30 Morgonbön under ledning av steg 1

Packning - städning av rummen i Hallandslängan

11.15 Vi har utvärdering, avslöjar hemlig kompis och delar in i grupper och plockar ihop i gemensamma utrymmen

12.15 Mat

13.15 Hemresa
Starrkärr - Kilanda församling
Producerad av Mild Media