Mottagning av Manilla Bergström
Anmälan till mottagningslunch i Starrkärrs bygdegård efter gudstjänsten i kyrkan den 17 april. Varmt välkommen!
Namn *
Telefonnummer *
Ev. specialkost eller allergi

Starrkärr - Kilanda församling
Producerad av Mild Media